Vilkår og

Betingelser

1. Generelt

Avtalebetingelsene gjelder for bestilling og utførelse av tatoverings tjenester hos Studio 55 Krs.

Avtalebetingelsene vil sammen med din bestilling og egenerklæring om helse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for timeavtalen.

For å få utført en tatovering hos Studio 55 Krs må du:

  • Være fylt 18 år
  • Fylle ut og signere Egenerklæring om helse

2. Bestilling -og avtaleprosess

Din timebestilling er bindende når avtalen er booket hos oss. Vi er samtidig bundet av din timebestilling, med mindre den avbestilles av deg eller oss, les mer om avbestilling i punkt 3. Avbestilling av tatoverings timer

Vi forbeholder oss retten til å avlyse timer på grunnlag av sykdom, teknisk svikt og lignende. Du vil få beskjed om dette i så god tid som mulig. Dersom tatovøren blir forsinket til timen, anses forsinkelsen som ventetid, og betingelsene nevnt i punkt 6. Ventetid er gjeldende i disse tilfeller.

Vi forbeholder oss også retten til å avlyse tatoverings timer dersom du møter til timen under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler, eller om utførelsen av tatoveringen kan medføre en fare for din egen eller andres helse på grunn av din tilstand. Tatoverings timer vi må avlyse på bakgrunn av slike tilfeller, vil du bli belastet for, ettersom at du burde forstå at det kan ha betydning for utførelse av tatoveringen, og risikoer forbundet ved tatoveringen.

3. Avbestilling av tatoverings timer

Avbestilling av tatovering timer, må gjøres senest 48 timer før tatoverings timen starter. Avbestilling av timer kan kun gjøres ved direkte kontakt med tatovøren din.

Dersom du avbestiller tatoverings timen din etter at avbestillingsfristen er utløpt, vil du bli belastet med 1000 kroner pr. oppsatt time.

Timer som er bestilt utenfor avbestillingsfristen, kan avbestilles gratis innen 1 time etter at timen ble bestilt.

Unntak ved avbestilling etter fristen
Dersom du blir forhindret til å møte til timen grunnet sykdom, alvorlige skade eller alvorlig ulykke, eller dersom ditt barn, registrert partner, samboer eller nær familie blir utsatt for alvorlig sykdom, skade eller ulykke. Må gyldig og stemplet dokumentasjon fra lege fremvises innen 7 virkedager fra avtaledato. Du vil da ikke bli fakturert for timeavtalen selv om avbestillingen ble gjort etter at avbestillingsfristen utløp.

Unntaket gjelder ikke ved sykdom der man uteblir fra timen, uten å melde fra senest 4 timer før timeavtalen

4. Møte for sent til tatoverings timen

Tatovøren venter i 15 minutter, etter dette regnes kunden som «ikke møtt» og har dermed ikke krav på tatoverings timen. Dersom du på forhånd har varslet om forsinkelse, eller opplyser om forsinkelse når vi forsøker å kontakte deg, venter tatovøren i opptil 60 minutter, dersom timen ikke vil medføre ventetid for andre kunder. Du vil bli belastet for en ekstra tatoverings time for ventetiden til tatovøren dersom tatovøren venter i over 15 minutter.

5. Uteblivelse fra time

Ved Uteblivelse fra tatoverings time, vil du bli belastet med 1000 kroner pr. oppsatt time.

6. Ventetid

Det kan forekomme ventetid. Dersom ventetiden er lengre enn 30 minutter skal tatovøren gi beskjed til deg i forkant av timen. Tatovøren skal opplyse om hvor lange ventetiden vil være, dersom ventetiden overstiger 60 minutter har du rett til å kansellere timen uten å bli belastet for timen, du kan også velge å avtale ny time, med mindre kunden samtykker til ventetiden. du blir ikke belastet for ventetiden.

7. Betaling

Tatovøren tar betalt etter endt timeavtale, du kan betale med kontant, -og/eller med kort eller vipps dersom tatovøren godtar disse betalingsmetodene.

8. Depositum

Ved inngått timeavtale skal det betales et depositum på opptil 50% av den veiledende prisen, depositumet kan likevel ikke være mindre enn 1000 kroner eller mer enn 3000 kroner, det er tatovøren som fastsetter beløpet som skal betales. Depositumet trekkes fra sluttprisen ved betaling etter endt timeavtale, depositumet er ikke refunderbart.

9. Fakturering ved avbestilling etter fristen / Uteblivelse fra time

Ved avbestilling etter fristen eller uteblivelse fra time, vil du bli belastet med 1000 kroner pr. oppsatt time. Faktura sendes til din e-post adresse. Fakturaen vil automatisk sendes med forfall samme dag som faktura dato, med mindre annet er avtalt med tatovøren.

Dersom det er innbetalt et depositumet, vil innbetalte beløp trekkes fra beløpet som faktureres.
Fradraget vil spesifiseres på fakturaen.

Ved manglende betaling sendes inkassovarsel. Ved fortsatt manglende betaling etter inkassovarselets forfall, blir kravet videresendt til inkasso.

10. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår time betillinger, avbestillinger etter frist og uteblivelse fra timer følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Kristiansand tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.

FORESPØRSEL