Studio 55

Personvern

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Studio55.no samler inn og behandler personopplysninger.

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Studio55.no, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Studio55.no deler ikke personopplysninger med andre, eller bruker opplysningene til annet formål enn det som er angitt i denne personvernerklæringen

 

1. Personopplysninger

For å bestille tjenester fra Studio 55 må du oppgi fullt navn, fødselsdato, adresse, mobilnummer og e-post. Før tjenester fra Studio 55 kan leveres, må du gjennomgå og signere vårt samtykke -og egenerklærings skjema, og opplyse om de helsetilstander vi ber om i skjemaet, i forkant av hver timeavtale. Du som kunde har opplysningsplikt.

Vi oppbevarer informasjon om avtaler og samtykke og egenerklæings skjema i forbindelse med levering av tjenesten, fremtidige tjenester, garantihåndtering og for å sikre at opplysningsplikten er overholdt. Denne informasjonen slettes etter 10 år.

For forskjellige formål kan vi trenge andre personopplysninger. Hvilke personopplysninger og formålet med disse er beskrevet her i personvernerklæringen.

Vi er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering og eventuell garantihåndtering. Denne historikken slettes etter ti år. Vi oppbevarer også IP-adressen som er benyttet ved bestilling av sikkerhetshensyn.

1.1 Dine rettigheter 

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som Studio 55 har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med lovgivningen.

Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har.

Opplysninger skal utleveres/overføres på en sikker måte. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykke du har gitt oss til behandling og oppbevaring av dine personopplysninger.

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.

1.2 Arkivering av personopplysninger 

Regnskapsloven pålegger oss å lagre transaksjonsdata i 5 år, men for å kunne ivareta kunders rettigheter i forbindelse med garanti og reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven og Studio 55 sine avtalebetingelser, lagrer vi kjøpshistorikk og avtale historikk i 10 år.

1.3 Sikring av personopplysninger

Studio 55 har gode rutiner og omfattende tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting.

Du kan være trygg på at Studio 55 lagrer dine personopplysninger på en sikker måte.

1.4 Hvem behandler dine personopplysninger

Kun tatovørene ved Studio 55 har tilgang til dine personopplysninger og mulighet til behandling av dine personopplysninger. Etter personopplysningsloven er tatovørene databehandlere og behandler opplysninger etter egne instruksjoner og prosedyrer.

1.5 Formålene med å samle inn personopplysninger

  • Levere tjenestene du forventer av oss, og for å kunne kontakte deg om eventuelle endringer eller spørsmål knyttet til din avtale.
  • Forstå markedstrender og behov gjennom statistikk. Vi analyserer data fra store grupper brukere for å forbedre og videreutvikle tjenesten vår.

 

2. Informasjonskapsler (Cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.

Formålet med informasjonskapsler er å gi nettbutikken grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring.

Førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at websiden skal fungere.
Tredjeparts informasjonskapsler blir brukt til analyser, markedsføring og personalisering av websiden.

2.1 Slik kan du unngå informasjonskapsler (Cookies)

Om du ønsker å unngå bruk av informasjonskapsler kan du stille inn din nettleser til å ikke akseptere disse. Se nettleserens hjelpesider for innstillinger. Vær oppmerksom på at dersom du velger å utelukke informasjonskapsler, vil flere av funksjonene på Studio 55 sine nettsider ikke fungere.

2.2 Analyse

Studio 55 samler inn anonymiserte opplysninger om besøkende på www.Studio55.no til analyse. Med anonymiserte opplysninger mener vi opplysninger som ikke kan spores tilbake til en bruker eller en person. Formålet med dette er å samle inn statistikk som kan brukes for å videreutvikle og forbedre nettstedet. Eksempler på denne type data er: antall som besøker siden, hvordan siden blir brukt, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Vi samler også inn søkeord som brukes via søkemotorene på nettsiden. Dette er kun for å forbedre søketreffene og kundeopplevelsen, og det samles ikke inn info som kan spores tilbake til brukeren.

2.3 Personalisering

For å kunne gi deg en relevant og god opplevelse i vår nettbutikk bruker vi funksjoner og systemer for å personliggjøre innholdet slik at det tilpasses deg og dine interesser.

2.4 Markedsføring

Behandlingsgrunnlaget for e-post og sms markedsføring er samtykke.

Vi ønsker at vår markedsføring skal oppleves relevant og verdifull for deg til enhver tid, derfor vil innholdet som oftest være tilpasset deg. Vi samarbeider med utvalgte partnere for å få til en god løsning knyttet til SMS og e-post forsendelser.

Vi og våre samarbeidspartnere sporer annonser for å vite hvilke annonse du har sett på nett, og hvilke produkter du har sett på hos oss. Med dette kan vi tilpasse butikken etter dine interesser, og vise deg relevante annonser ved neste anledning.

Markedsansvarlig har det daglige ansvaret for Studio 55 sin behandling av personopplysninger knyttet til markedsføring, analyse og personalisering.

2.5 Personopplysninger til tredjepart

Studio 55 vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger på andre måter enn beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet eller får ditt samtykke. Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for Studio 55. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, i tillegg vil Studio 55 bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå.

 

3. Endringer i erklæringen

Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjons dato. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig. Dersom det blir utført større endringer som vesentlig endrer vår personvernpraksis kan vi også varsle deg på andre måter som f.eks. via e-post, eller på selskapets nettside eller sosiale medier.

 

4. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om personopplysninger eller ønsker du at Studio 55  skal rette, slette eller utlevere dine opplysninger, så ta kontakt med oss på e-post maciek@Studio55.no

Postadresse:

Studio 55 Krs
Dronningens gate 55
4608 Kristiansand S

Sist endret: 21.11.2019

FORESPØRSEL